Prof. Dr. Selma GÜLSEVİN

selma

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
DOKTORA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EGE ÜNİVERSİTESİ

 

Akademik ve İdari Görevler:

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI2014 EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI
2014
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEKAN YARDIMCISI
2018
EDEBİYAT FAKÜLTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

GÜLSEVİN SELMA (2016).  Malatya, Elazığ, Adıyaman Ağızlarında ‘Sınır Öncesi Bakış’ Taşıyan Bir Yaklaşma Fiili Modeli “ediyi ki F-(y)A”.  Journal of Turkish Studies, 11(4), 391-404., Doi: 10.7827/TurkishStudies.9407 (Yayın No: 2689770)

GÜLSEVİN SELMA (2016).  -(y)AcAk Sıfat-Fiil Ekinin Birleşik Yapılardaki Özel Bir İşlevi Üzerine.  TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 178-188., Doi: 10.7884/teke.614  (Yayın No: 2689330)

GÜLSEVİN SELMA (2015).  -DIK / -(Y)ACAK + İyelik Yapılarının Öznelerinde İlgi Ekinin Kullanılması Üzerine.  TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(3), 889-898., Doi: http://dx.doi.org/10.7884/teke.546  (Yayın No: 1856525)

GÜLSEVİN SELMA (2013).  Karay Türkçesinin Kendisine Has Özellikleri ve Türk Lehçeleri Arasındaki Yeri.  Karadeniz Araştırmaları(36), 207-222. (Yayın No: 2690407)

GÜLSEVİN SELMA (2011).  Geçişli Fiillerle Kurulmuş ‘Deyimleşmiş Birleşik Fiiller’in Yüklem Olduğu Cümlelerde Nesne Meselesi.  Journal of Turkish Studies, 6(1), 1181-1185., Doi: 10.7827/TurkishStudies.2014 (Yayın No: 2689541)

GÜLSEVİN SELMA (2007).  Karay Türkçesinde Oğuzca Unsurlar.  Journal of Turkish Studies, 2(2), 300-306., Doi: 10.7827/TurkishStudies.72 (Yayın No: 2690512)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

GÜLSEVİN SELMA (2014).  Polonya’daki Türk Halklarından Karayların Dilinde “Yaklaşma Yardımcı Fiili” Üzerine.  Türkiye-Polonya İlişkilerinin 600. Yılında Dil ve Edebiyat Toplantısı, 8(Number: 49), 279-279., Doi: 10.9761/JASSS3585 (Tam metin bildiri)(Yayın No:2690886)

GÜLSEVİN SELMA (2007).  İstol’zovaniye Sinonimov v Karaimskom Yazık.  Svyatıni i Problemı Sohraneniya Etnokul’turı Krımskih Karaimov Karayev, Materialı Nauçno-Praktiçeskoy Konferentsii, 61-67. (Tam metin bildiri)(Yayın No:2690745)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

Karay Türklerinin Dili (Troki Diyalekti) (2016)., GÜLSEVİN SELMA,  Türk Dil Kurumu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 534, ISBN:978-975-16-3173-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2690686)

Destan-ı Ahmed Harami (Dil Özellikleri-Metin-Bağlam Dizini) (2016)., GÜLSEVİN SELMA,  Gazi Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 360, ISBN:978-605-344-387-2, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2740070)

Kamus-ı Türki’ye Göre Türkçede Yapım Ekleri ve Kullanılışları I: Fiilden İsim Yapan Ekler (1993)., GÜLSEVİN SELMA,GÜLSEVİN GÜRER,  ., Sayfa Sayısı 125, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 23365)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

GÜLSEVİN, SELMA (2013), Karay Türkleri, Yeni Türkiye (54), 28332849 (Kontrol No: 2766990)

GÜLSEVİN, SELMA (2005), 5Kilo Elma, Üçer Dilim Ekmek Tamlamaları Üzerine, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 5(2), 215-217. (Kontrol No: 2690261)

GÜLSEVİN, SELMA (2001), Öznesi Gösterilemeyen Bir Cümle Tipi Daha, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 197-204. (Kontrol No: 2690114)

GÜLSEVİN, SELMA (1999), Türkiye Türkçesinde Fiilden Yapılan Araç-Gereç Adları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (3), 91-113. (Kontrol No: 2690566)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

GÜLSEVİN SELMA (2001).  Uşaklı Bir Kültür Adamı: Salah Özkol.  21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, 2, 695-9698., (Yayın No:2690932)

Diğer Yayınlar:

GÜLSEVİN SELMA (1993), Goyun Bilen Möcek (Masal), Erciyes 16(182), 15-16. (Ulusal-Hakemsiz-Derleme Makale), (Yayın No: 2762996)

GÜLSEVİN SELMA (1991), Yaşayan Karaçay Edebiyatı ve Soslan Bayçorov’un Şiirlerinden Örnekler, Kırkambar, 1(2), 32-32 (Ulusal-Hakemsiz-Derleme Makale) (Yayın no: 2766154)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Çalışma Raporu vb.

Üniversite Dışı Deneyim:

1990-1993 ÖĞRETMEN Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, (Diğer)