Bölüm Hakkında

MİSYON

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü kendi ve diğer ilgili bilimsel alanlarda donanımlı, geçmiş ve günümüz edebiyatı hakkında yeterli bilgiyi elde etmiş, mesleğinin gerektirdiği formasyona sahip, Türk Dili ve Edebiyatı literatürüyle ilgili yeni bilgi ve gelişmeleri takip ederek uygulamaya dönüştürebilen, özverili Türkologlar yetiştirmeyi amaç edinmektedir.

Bölümün bir diğer amacı ise binlerce yıllık bir tarihte ve bu tarih içinde büyük bir coğrafyaya dağılmış bulunan Türklerin dilini, edebiyatını ve kültürlerini öğretmek; yurt içinde ve dışında bu konuda çalışan kişi ve kurumlarla işbirliği içinde araştırmalar yapmak, araştırma yapacak bilim adamlarını yetiştirmektir. Bunun sonucunda; 250 milyona yakın kişi tarafından 11 milyon kilometrekarelik bir alanda konuşulan Türk dili ve bu dilin ortaya çıkardığı edebiyatını iyi düzeyde öğrenen nesiller aracılığıyla, tarihten bu yana komşuluk ve akrabalık ilişkileriyle bağlı bulunduğumuz Orta Asya, Balkanlar ve Orta Doğu’daki halklarla birlikte yaşamak ve birlikte çalışmak heyecanını yaratmaktır.

VİZYON

Bilgi kaynaklarını bilen, bilgiye ulaşabilen, kazandığı bilgiyi hedef kitlesine aktarabilen öğrenci yetiştirmek ve derslerin aktif öğrenci katılımına yönelik olarak düzenlemek.

Araştıran ve uygulama yapabilen bir öğrenci profili oluşturmak. İlk eğitim yılından itibaren kendi alanlarıyla ilgili araştırmalar yaparak eğitim yapmak.  Bölgesel farklılıkları dikkate alan eğitim stratejileri belirlemek ve alanlarıyla ilgili yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek.

TARİHÇE

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2011 yılında Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları olmak üzere altı anabilimdalından oluşmaktadır. Bölüm, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren hem lisans hem de yüksek lisans kapsamında öğrenci alımına başlamıştır. Bölümde dört profesör, bir doçent, iki araştırma görevlisi bulunmaktadır. Programın eğitim dili Türkçe olup, hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır.