Araş. Gör. Nalan AYDIN

nalan

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ege Üniversitesi
Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Celal Bayar Üniversitesi
Doktora Türk Dili ve Edebiyatı Ege Üniversitesi (Devam ediyor)